Pravidla JK LOGOS

Pořádek dělá přátele aneb....

Studenti nemohou být ošizeni

I. Lektor dochází do výuky vždy včas

II. Lektor vede výuku vždy promyšleně, systematicky a důkladně, v rámci naší metodiky

III. Lektor vždy svou nepřítomnost na lekci omluví všem studentům formou SMS

IV. Lektor má právo být nemocný do té doby, než se uzdraví, delší nepříitomnost lektora je řešena vždy ve prospěch studenta v rámci daných možností

V. Studenti defacto (i když platí předem) nikdy neplatí lekci, na které je lektor nepřítomen (tzn. řešením je posunutí lekcí, náhrada lekcí/vrácení peněz)

VI. Lektor může po domluvě s Vámi navrhnout termín náhradních hodin...(nemoc lektora, státní svátky, apod.)

VII. Při práci v kurzech lektor studentům (kromě žáků) netyká, oslovuje je, pokud není výhrad, vždy pouze křestním jménem (individuální kurzy po dohodě)

VIII. Studenti lektorovi vykají, oslovují ho, buď křestním jméném, či Paní/Pane lektorko/lekrore (individuální kurzy po dohodě)

IX. Student může svou nepřítomnost omluvit lektorovi formou SMS

X. Student může kontaktovat lektora ohledně zmeškané látky

XI. Při výuce jednáme vždy slušně, tolerantně a ohleduplně (lektor i klienti)

XII. Zpětnou vazbu vyjadřuje klient 2 x za semestr v rámci tzv. "Zpětnovazebníku"

XIII. Při výuce může lektor i klienti využívat slovníku v jakékoliv formě

XIV. Lektor má právo říci "já nevím" a doplnit informace do příští hodiny

XV. Student může do výuky přijít později, a však tak, aby jeho příchod byl co nejtišší

XVI. Studenti jsou pravidelně informováni o novinkách a a akcích JK LOGOS

XVII. Věrní zákazníci JK LOGOS mají právo na slevy po dohodě s vedením

XVIII. Student je vždy informován o změnách prostředí, které vykonává zřizovatel (rekontrukce, poruchy topení..apod.), tato hodina bude vždy nahrazena

XIV. Při výhrůžném, čí velmi expresivním jednání některého ze studentů, (studenti nerespektující pravidla vzdělavání) má lektor právo vrátit tomuto studentu část kurzovného a již dále ho nevyučovat. (zejména kvůli atmosféře v kurzu)

XV. Individuální a firemní kurzy probíhají vždy na základě dohody studenta s konkrektním lektorem.