O kurzech podrobně

Letní intenzivní kurzy

Jak už název napovídá, konají se tyto kurzy v letních měsících.

Kurzy jsou vždy skupinové, tzn. 3 až 8 studentů.

Obsahem lekcí bude gramatika, slovní zásoba a konverzace, která je v souladu s danou jazykovou úrovní.

Velká část lekcí bude věnována procvičování problematických gramatických jevů, konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Učební materiály sestavuje lektor a přinese je na první lekci. 

Výuka probíhá interaktivně. 

Semestrální kurzy (16x90 min, začátek 11.9. 2017)

Jsou hlavní náplní JK LOGOS. Lekce probíhají dle jazykových úrovní jednou týdně. Výuka probíhá dle aktuálních učebnic. V našich kurzech jsou uplatňovány naše metodické postupy (viz. Metodika, učebnice.)

Kurzy jsou skupinové, tři až osm osob a trvají 90 minut.

Student se učí jazyk komplexně a pravidelně. Lektoři vymýšlejí spoustu zajímavých aktivit, problémových otázek, na které je třeba reagovat. Uplatňujeme pravidelné částečné testování po každé čtvrté lekci, aby studenti věděli, jak na tom jsou.

Výstupem z kurzu je náš certifikát.


Kurzy pro seniory (15 x 90 min, začátek od 4.10.2017)

Do těchto kurzů jsou přijímáni pouze občani od 55 let. Samozřejmě i tací mohou navštěvovat semestrální kurzy či kurzy intenzivní. Na základě našich zkušeností jsme zjistili, že tato věková kategorie má ráda vlastní kurzy. 

Jsme trpěliví, chápaví a rozumíme Vám. Nejedná se však o kroužek, ale o regulérní kurz, který je koncipován dle potřeb starších občanů. (více viz Metodika, učebnice) 

Cena je po slevě 2350 Kč


Maturantské kurzy ( 20 x 90 min, začátek od 4.10.2017)

Maturita je první velkou zkouškou v životě studenta. Maturita z jazyka je snadná, pokud se na ni dobře připravíte. Takovou možnost Vám dáváme my v LOGU. Dáme Vám rady a tipy, jak zazářit a vše nacvičíme. 


Individuální kurzy


Není individuální kurz jako individuální kurz. Pro, ty jež z nějakého důvodu nechtějí navštěvovat skupinovou výuku, nabízíme individuální kurzy a to ve dvou variantách.

Obě varianty prodáváme nejméně po pěti hodinách.


Varianta standart 360 Kč/ 60 min

Výuka probíhá na základě námi zvolené učebnice, nebo materiálů.

 (Není možné s každým kurzem zakupovat novou učebnici, i ve velkých jazykových školách dochází k tomu, že si sám lektor kupuje učebnice a kopíruje na vlastní náklady a jeho odměna bývá kolem 200 Kč na hodinu). Jsme fér ke všem, k zákazníkům i lektorům.

Lektor se studentem pracuje v rámci jeho jazykové úrovně. 

Tento typ kurzu se hodí nejvíce pro ty, kteří nejsou nijak zaměření. Volba témat je dle učebnice, či na zvážení lektora. Student mluví, píše, rozvíjí slovní zásobu, poslech je realizován dle potřeby a stylu učebnice. Jako domácí úkol je většinou zadáváno cvičení na procvičení gramatiky, které je příští hodinu konzultováno.


Varianta exclusive 409 Kč/60 min

Vstupní konzultace zdarma, stanovíme Vaše cíle, rozvrhneme časové možnosti a přidáme pár dobrých rad a typů. Materiál volíme na základě Vašich potřeb a našich zkušeností, možné využívat i dostupných autentických materiálů.

Dle přání studenta, možno zadávat i delší domácí úkoly, popř. krátkodobé projekty.

V ceně je též pravidelná reflexe a shrnování učiva po každé druhé, až třetí hodině.