Němčina

Umět jazyk našich sousedů se určitě vyplatí....

Německý jazyk vyučuje zkušená lektorka Hodinková

Výkonnostní úrovně dle Společného evropského referenčního rámce vyučujeme v rozpětí A1 až B2 (C1 po dohodě)

A1 ... úplný začátečník

A2 ... začátečník

B1 ... mírně pokročilý

B2 ... středně pokročilý

Odkaz na rozřazovací testy a jazykové úrovně ,

nebo sami navštivte web www.jazykove-urovne.cz

Nabídka kurzů:

Letní intenzivní kurzy 

Skupinové kurzy, 3 až 10 osob

Nemáte čas v průběhu roku navštěvovat jazykové kurzy, přesto potřebujete rychle nabýt znalostí? Přihlaste se na letní intenzivku!, akce 999 Kč

Letní konverzace 600 Kč

Termíny

 1. varianta: Letní konverzace v němčině

Během letní konverzace si procvičíte a vytříbíte své dovednosti v tvoření vět na úrovni A2 a B1/B2.

Konverzace A2:

 4.-7. 9. 2017 od 08:00 do 09:00 nebo od 17:00 do 18:00

Konverzace B1/B2:

  • 4.-7. 9. 2017 nebo 28.-31. 8. 2017 od 08:00 do 09:00 nebo od 17:00 do 18:00

2. varianta: Letní intenzivní kurzy němčiny

Úroveň A1 (obecný jazyk):

  • 7.-10. 8. 2017 od 17:00 do 19:00

Úroveň A2 (obecný jazyk):

  • 14.-17. 8. 2017 od 17:00 do 19:00

Úroveň B1 (obecný jazyk):

  • 31. 7. - 3. 8. 2017 od 17:00 do 19:00
  • Úroveň B2 (obecný jazyk)
  • 28.8. až 31.8. 17 až 19 hodin


Semestrální kurzy

Tyto kurzy probíhájí v průběhu školního roku a jsou skupinové.

Školní rok je rozdělen do dvou semestrů, obsahem jedno semestru je 16 lekcí po 90 minutách.

V každé lekci se pravidelně střídají všechny jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, mluvení a poslech.

O státních svátcích a vánočních prázdninách se kurzy nepořádají.

Pravidelné kurzy v průběhu školního roku jsou tou nejlepší volbou!

16 lekcí 3550 Kč, zaváděcí akce 2890 Kč, rozvrh  

Úterý 16:50 až 18:20 B1

Středa 17:00 až 18:30 A2

Středa 18:40 až 20:10 B2

Čvrtek 17:00 až 18:30 A1

KURZY pro seniory

Také v tomto věku je dobré na sobě pracovat. Speciálně pro občany

od 55 let pořádáme kurzy, ve kterých se bude postupovat dle specifických potřeb a tempa této věkové skupiny.

O svátních svátcích a vánočních prázdninách se kurzy nepořádají.

Přijďte si obnovit staré znalosti a najít nové přátele!

15 lekcí 2350 Kč cena je po slevě, rozvrh bude zveřejněn koncem července

KURZY PRO MATURANTY

V tomto kurzu se soustředíme na přípravu studentů k maturitě. Rozebíráme různé gramatické jevy, kompletujeme maturitní otázky a rozšiřujeme slovní zásobu.

O státních svátcích a školních prázdninách kurzy neprobíhají.

S námi bude maturita hračka!

20 lekcí 4000 Kč/75 min, materiál dle dohody. Rozvrh bude zveřejněn koncem července.

zaváděcí akce 3200

INDIVIDUÁLNÍ KURZY

Není individuální kurz jako individuální kurz. Pro, ty jež z nějakého důvodu nechtějí navštěvovat skupinovou výuku, nabízíme individuální kurzy a to ve dvou variantách.

Obě varianty prodáváme nejméně po pěti hodinách.

Varianta standart 360 Kč/ 60 min

Výuka probíhá na základě námi zvolené učebnice, nebo materiálů.

Lektor se studentem pracuje v rámci jeho jazykové úrovně.

Tento typ kurzu se hodí nejvíce pro ty, kteří nejsou nijak zaměření. Volba témat je dle učebnice, či na zvážení lektora. Student mluví, píše, rozvíjí slovní zásobu, poslech je realizován dle potřeby a stylu učebnice. Jako domácí úkol je většinou zadáváno cvičení na procvičení gramatiky, které je příští hodinu konzultováno.

Varianta exclusive 409 Kč/60 min

Vstupní konzultace zdarma, stanovíme Vaše cíle, rozvrhneme časové možnosti a přidáme pár dobrých rad a typů. Materiál volíme na základě Vašich potřeb a našich zkušeností, možné využívat i dostupných autentických materiálů.

Dle přání studenta, možno zadávat i delší domácí úkoly, popř. krátkodobé projekty.

V ceně je též pravidelná reflexe a shrnování učiva po každé druhé, až třetí hodině.

Firemní výuka na míru

Přijdeme Vás učit i k Vám do firmy.

Můžeme zaměstnance pravidelně testovat.

Sestavíme pro Vás učební plán na míru.

Cena skupinového kurzu dle dohody.

Individuální firemní kurz nebo dvojice 400 Kč/ 90 min

materiál dle dohody

Letní doučování

Vhodné pro studenty, či kohokoliv, kdo má zájem se učit jazyk v letních mesících.

Termín dle dohody a časových možností lektorů.

Cena individuálního letního doučování 290 Kč/60 min.

materiál dle dohody