Naši lektoři


Mgr. Marie Hodinková

lektorka německého jazyka, organizátorka

Vzdělání : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Německý jazyk a základy společenských věd

zkušenosti: učitelka ZŠ, výuka individuálních, veřejných, firemních, seniorských i dětských kurzů

Ráda učím jazyk komplexně, vytvářím vlastní materiály. Připravuji výuku žákům na míru. Učila jsem na základní škole, pro velké i malé jazykové agentury. Doučovala jsem i soukromě. Věk, ani jazyková úroveň pro mě nebyl problém. S učebnicí i bez ....zkrátka vždy to nějak jde:)

Rozhovor s Marií Hodinkovou

(autor: JUDr. Helena Kotoučová)

1. Chtěla jste se odjakživa věnovat výuce cizích jazyků?

V průběhu mého mládí jsem se nezabývala otázkou mé budoucí profese skoro vůbec, byly obory, které mi byly bližší a ty, které mi byly vzdálené, ale do té doby, než jsem dostudovala vysokou školu, jsem se této otázce příliš nevěnovala. Spíš jsem vždy pomýšlela na "něco" s němčinou.

Němčinu jsem měla vždycky ráda, od útlého dětství jsem se dívala na RTL.

2. Proč jste založila vlastní jazykovou školu?

Jako lektorka jazyku se setkávám s lidmi, kteří jsou zajímaví, chytří, mají zvláštní, často nelehké osudy. Tím, že se do kurzů přihlašují, prokazují zájem o jazyk a já se náš čas snažím beze zbytku využít. Působíme na sebe a je nám spolu dobře.

Ráda sdílím své znalosti, jsem kreativní a mít něco vlastního, byl vždycky můj sen.

3. Jazykových škol je spousta, v čem je LOGOS jiný?

Při lektorské činnosti v jiných jazykových školách, jsem měla to štěstí, že všechny byly dobré a žádná z nich netahala z lidí peníze. Na trhu je spoustu výborných jazykových škol a věřím, že i ta moje, sic malá, bude brzy také kladně hodnocena.

LOGOS je škola, kde je pro nás prioritou udělat vše pro to, aby student věděl a uměl. Zároveň také, aby student věděl, že ví a uměl mluvit...a mluví se ve větách, ne ve slovech s hmmm a ehm...Chceme žákům dodat sebevědomí a vnést do celé jazykové problematiky světlo.

4. Co byste vzkázala potenciálním studentům?

Přijďte se podívat do středu jazykové problematiky, naučte se u nás vnímat jazyk jako živý systém. Každý student je pro nás důležitý.

Chceme se stát Vašimi průvodci ve spletitých cestách jazykem.

PhDr. Ludmila Horáková

specialistka na anglický jazyk/lektorka AJ a češtiny pro cizince

Vzdělání: doktorský titul na Filozofické fakultě v Olomouci, anglický a český jazyk

Zkušená lektorka, která se věnuje výuce angličtiny a češtiny jako cizích jazyků, jak ve skupinových, tak individuálních kurzech, a v poslední době i za pomoci Skype technologií.
Vzhledem k zahraničním zkušenostem a pobytům vás lektorka může naučit skutečnému praktickému jazyku, ale i připravit na různé certifikované zkoušky, až do úrovně C1 a angličtině, a až do úrovně C2 v češtině.
Používá jak různé učebnice, na kterých se se studenty dohodne, tak i vlastní materiály, pracuje s internetem a konkrétními aktuálními texty z BBC, CNN, You Tube, ad. Současně ale klade důraz na zvládnutí správných morfologických tvarů, v angličtině správné užití slovesných časů a různých nepravidelných forem.
Její krédo: "Jazyk užíváme ke komunikaci, tak považuji za nejdůležitější zbavit studenty strachu z vlastních chyb a skutečně mluvit.