Blogování, článkování

Na každém konci je hezké...

Někdy si tak uvědomíte, že za někým jezdíte od začátku své práce jako lektor a on odjíždí na rok pryč do světa, na zkušenou. Najednou při tom posledním podání ruky, cítíte, jak se vám vybavují chvíle, kdy jste se učili slovíčka čtvrté lekce, jak jste se podíleli na tom, že někdo němčině porozuměl, jak jste si v mrazu dýchali na ruce, když jste čekali na autobus a museli jste i za největších vánic vyjet směr student.

Každý student, kterého máte déle, se jistě neodmyslitelně zapíše do knihy vašeho lektorského života. Najednou, při tom loučení, máte chuť ho obejmout a říct mu něco přátelského...

Na některé své dlouholeté studenty nemůže člověk zapomenout, tvoří součást jeho profese. 

Je to fajn, být s lidmi, kteří sosají to, co tak toužíme vypustit...

Všechny své žáky, co jsem kdy měla, jsem znala jménem i přijmením, na základce si i pamatovala jejich známky ...:) prostě mi přijde, že to má smysl.

Marie Hodinková LOGOS


Učebnice, cvičebnice, slovníky, příručky

Co všechno z toho člověk potřebuje? 

Zdravím všechny přátele jazykového vzdělávání. Je nás jistě mnoho, co někdy bloudíme bezradně očima v knihkupectví a nevíme, co si vlastně vybrat. Dokud jsem nepůsobila jako lektorka, využívala jsem vždy materiály doporučené školou. 

Ale teď, když učím, se rozhlížím a zkoumám. Hledání zázračné učebnice jsem rovnou vzdala, protože učebnice vyhovující všem žákům a lektorovi, zkrátka neexistuje.

Přesto však bych se s Vámi podělila o to, co by mělo minimální povinnou výbavou, pro takového studenta, který to s jazykem myslí važně.

Pokud navštvěvujete kurz, je tam většinou učebnice pevně stanovená. Z té se učíte v kurzu, čtete články, učíte se gramatiku té dané učebnice a čerpáte z ní slovní zásobu.

Každý lektor by měl být schopen doporučit vám vhodnou cvičebnici. Ideální cvičebnice je i s řešením. 

Jak se učit z cvičebnice?

Využijte ji maximálně. Procvičujte si danou kapitolu a všímejte si i slovní zásoby, kterou cvičebnice používá. Rozšiřujte ji, zároveň si všímejte i celých vět, ve kterých je daný gramatický jev použit. 

Neberte slovní zásobu z cvičebnice jako nadstandartní, ano bývá jiná, než ta v učebnici, ale to, že se naučíte i nová slovíčka, berte jako plus.

Opravujte si chyby a vypisujte si je na zvláštní papír nebo do sešitu.

Využívejte testování na internetu, které je zdarma, testujte se často, chyby si také zapisujte.

Další peníze je třeba investovat do gramatiky

Gramatiky, které používají lektoři, nebo studenti vysokých škol (studující ten daný jazyk) bych nedoporučovala. Jsou příliš odborné a obšírné a ten, kdo není zrovna vzdělán v lingvistice a v latině, z nich bude akorát zmaten. 

Z českých gramatik mi přijde jedna z nejlepších od nakladatelství INFOA, je malého formátu a obsahuje i příklady.

Dalé doporučuju gramatiku od Frause, je přehledná a obsahuje i cvičení s klíčem.

Slovník...samozřejmě, že i já mám doma několik papírových slovníků, ale jelikož nejsem překladatelka, téměř je neotvírám. Pro výuku a pro uživatele jsou naprosto dostačující internetové slovníky, slovníky, nikoli překladače, ty naopak zavrhuji a nikdy jsem je nepoužívala a nikdy bych nedoporučila, ani v nouzi nejvyšší. Nadělají více škody než užitku.


Nikdy nic nepřekonalo aktivní účast na věci či tematu

Jak se nejlépe naučit jazyk? Na tuto otázku často slyšíte odpověď, jet do té dané země a v tom jazyce snídat, obědvat i večeřet, do toho ho tady ještě studovat, v zahraničí navštěvovat kurzy, často se tam vracet, dopisovat si s přáteli se zahraničí......Ufff,...na někoho je to trochu moc.  

Nevěšte hlavu, pokud nejste zrovna ten typ, co by prásknul do bot a jel...tak využívejte na maximum své vlastní pozornosti a soustředěnosti při tom, jak se v cizím jazyce vzděláváte tady. Vnímejte, co Vám říkají lektoři, vždyť oni nejméně polovinu svého času tráví mluvením a myšlením v cizím jazyce, navíc pokud to nejsou rodilí mluvčí, i oni sami se museli učit a tak Vás upozorní na nešvary, co si přetahujeme z češtiny, na podobnosti s ní a udělí Vám rady. Zkrátka, protože byla určitě doba, kdy i oni s něčím bojovali, rádi Vám předají cené zkušenosti. Podmínkou Vašeho přijetí je však otevřená hlava, co neselektuje, co nehodnotí, ale pouze přijímá.

Čím více se student oprostí od rozptylování se mobilem, starostmi, úkoly v práci a ve škole, čím více zapomene na svět kolem sebe, tím více se do něj znalosti nenásilnou formou jednoduše otisknou.

Pozornost, orientace a neselektivnost učiva jsou tou největší zbraní. Nechte se jazykem obepnout, buďte v něm a nedívejte se na něj jako na objekt.

Teď budu parafrázovat jednu z největších českých osobností všech dob... Karla Čapka, být mezi fakty...mezi nimi a s nimi.

Není zázračných metod, učebnic ani učitelů, zázraky dokáže pouze naše vnímajcí otevřená mysl.