Anglický jazyk 

(učebnice pro semestrální kurzy New English File)


Kdo neumí anglicky, jako by ani nebyl, my vám s tím rádi pomůžeme ....
Učíme moderně, spolehlivě a zabýváme se tématy, které jsou vhodné pro dospělé

Angličtinu u nás učí zkušená vynikající lektorka Horáková
 

Výkonnostní úrovně dle Společného evropského referenčního rámce vyučujeme v rozpětí A1 až B2 (C1 po dohodě)


A1 ... úplný začátečník
A2 ... začátečník
B1 ... mírně pokročilý
B2 ... středně pokročilý

Odkaz na rozřazovací testy a jazykové úrovně ,

nebo sami navštivte web www.jazykove-urovne.cz

Nabídka kurzů:

 Rychlokurz obchodní agličtiny o víkendu 

sobota a neděle 2x 3 hodiny za 1199 Kč 9:00 až 12:00

Termíny 5.a 6.8., 12.a13.8., 19.a20.8.

Kurz otevíráme od dvou studentů, maximum je osm


Nabízíme víkendový rychlokurz, během kterého si frekventanti mohou zopakovat základní témata spojená s business English, tedy: business plan, reporting, evaluation and feedback (plán obchodu, zprávy, hodnocení a zpětná vazba), pak základní prezentační dovednosti a diskuse o prezentaci. Pokud bude prostor, můžeme se stručně věnovat i problematice HR, tedy najímání lidí, přijímacím pohovorům a základním pracovně-právním problémům.
Z uvedených témat je zřejmé, že by studenti měli být středně až více pokročilí, v kurzu nebude prostor na vysvětlování a procvičování základních gramatických (morfologických) jevů v angličtině. Pokud ale narazíme na něco, co všem frekventantům kurzu bude činit velké problémy, samozřejmě věnujeme nějaký prostor a čas vysvětlení těchto problematických otázek.
Hlavním cílem tohoto rychlokurzu je zopakování základních obchodních postupů, některých důležitých frází a hlavně schopnosti diskutovat v angličtině o všem, co se týká obchodu, a to beze strachu z chyb a cizojazyčných kolegů.

Letní intenzivní kurzy

Skupinové kurzy, 3 až 10 osob

Nemáte čas v průběhu roku navštěvovat jazykové kurzy, přesto potřebujete rychle nabýt znalostí? Přihlaste se na letní intenzivku!, akce 999 Kč

Termíny:

Úroveň B1:

  • 31. 7. - 3. 8. 2017 od 17:00 do 19:00 nebo
  • 7.-10. 8. 2017 od 07:30 do 09:30

Úroveň B2:

  • 21.-24. 8. 2017 od 17:30 do 19:30 nebo
  • 28.-31. 8. 2017 od 07:30 do 09:30

Úroveň A1:

  • 31. 7. - 3. 8. 2017 od 07:30 do 09:30 nebo
  • 21.-24. 8. 2017 od 07:30 do 09:30

Úroveň A2:

  • 21.-24. 8. 2017 od 17:30 do 19:30

Kurz probíhá vždy od pondělí do čtvrtka, každý den 2x60 min.


Semestrální kurzy

Tyto kurzy probíhájí v průběhu školního roku a jsou skupinové.

Školní rok je rozdělen do dvou semestrů, obsahem jedno semestru je 16 lekcí po 90 minutách.

V každé lekci se pravidelně střídají všechny jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, mluvení a poslech.

O státních svátcích a vánočních prázdninách se kurzy nepořádají.

Pravidelné kurzy v průběhu školního roku jsou tou nejlepší volbou!

16 lekcí 3550 Kč, zaváděcí akce 2890 Kč, začátek kurzu v týdnu od 11.9.2017

Rozvrh

Pondělí 17:30 až 19:00  A2

Středa 17:00 až 18:30   B2

Čtvrtek 7:30 až 9:00     B1

Čtvrtek 17:30 až 19:00  A1 a falešní začátečníci

KURZY pro seniory

Také v tomto věku je dobré na sobě pracovat. Speciálně pro občany

od 55 let pořádáme kurzy, ve kterých se bude postupovat dle specifických potřeb a tempa této věkové skupiny.

O svátních svátcích a vánočních prázdninách se kurzy nepořádají.

Přijďte si obnovit staré znalosti a najít nové přátele!

15 lekcí  2350 Kč cena je po slevě, začátek kurzu od 25.9.2017

Rozvrh

Čtvrtek 9:30 až 11:00 A2

Čvrtek 12:00 až 13:00  A1

Čtvrtek 13:30 až 15:00 B1

Čvrtek 15:30 až 17:00 A2/B1 konverzační kurz
KURZY PRO MATURANTY

V tomto kurzu se soustředíme na přípravu studentů k maturitě. Rozebíráme různé gramatické jevy, kompletujeme maturitní otázky a rozšiřujeme slovní zásobu.

O státních svátcích a školních prázdninách kurzy neprobíhají.

S námi bude maturita hračka!

20 lekcí 4000 Kč/75 min, materiál dle dohody. Rozvrh bude zveřejněn koncem července.

zaváděcí akce 3200 Kč

kurz začíná 4.10.2017

Pondělí 16:00 až 17:15

INDIVIDUÁLNÍ KURZY

Není individuální kurz jako individuální kurz. Pro, ty jež z nějakého důvodu nechtějí navštěvovat skupinovou výuku, nabízíme individuální kurzy a to ve dvou variantách.

Obě varianty prodáváme nejméně po pěti hodinách.

Varianta standart 360 Kč/ 60 min

Výuka probíhá na základě námi zvolené učebnice, nebo materiálů.

Lektor se studentem pracuje v rámci jeho jazykové úrovně.

Tento typ kurzu se hodí nejvíce pro ty, kteří nejsou nijak zaměření. Volba témat je dle učebnice, či na zvážení lektora. Student mluví, píše, rozvíjí slovní zásobu, poslech je realizován dle potřeby a stylu učebnice. Jako domácí úkol je většinou zadáváno cvičení na procvičení gramatiky, které je příští hodinu konzultováno.

Varianta exclusive 409 Kč/60 min

Vstupní konzultace zdarma, stanovíme Vaše cíle, rozvrhneme časové možnosti a přidáme pár dobrých rad a typů. Materiál volíme na základě Vašich potřeb a našich zkušeností, možné využívat i dostupných autentických materiálů.

Dle přání studenta, možno zadávat i delší domácí úkoly, popř. krátkodobé projekty.

V ceně je též pravidelná reflexe a shrnování učiva po každé druhé, až třetí hodině.

Firemní výuka na míru

Přijdeme Vás učit i k Vám do firmy.

Můžeme zaměstnance pravidelně testovat.

Sestavíme pro Vás učební plán na míru.

Cena skupinového kurzu dle dohody.

Individuální firemní kurz nebo dvojice 400 Kč/ 90 min

materiál dle dohody

Letní doučování

Vhodné pro studenty, či kohokoliv, kdo má zájem se učit jazyk v letních mesících.

Termín dle dohody a časových možností lektorů.

Cena individuálního letního doučování 290 Kč/60 min.

materiál dle dohody


Výuka po Skypu

Nemáte čas navštěvovat naše učebny, nebo jste v zahraničí? Domluvte si s námi skypovou výuku. Cena po dohodě.


Čeština pro cizince

Výuka českého jazyka přes angličtinu.

Cena individuálních 60 minut 320 Kč.

Termíny dle dohody.